Probíhá výstavba bioplynové stanice - na odpady a biometan

Probíhá výstavba bioplynové stanice - na odpady a biometan

Tento projekt bude zpracovávat v příjmové hale odpady z kuchyní, supermarketů, mlékáren, pekáren, lihovarů a komunální odpad. 

Následně bude separován sediment z odpadu uvnitř fermentoru technologií Hochreiter. Bioplynová stanice bude osazena KGJ 330kW a také stanicí na výrobu biometanu s kapacitou 400m3/hod bioplynu. Biometan bude vtláčen do distribuční sítě EON. Součástí komplexu bude čerpací stanice bioCNG pro osobní i nákladní automobily. Výstavba bude dokončena v roce 2022.